Om Klubben

Oppstarten.

TSI-Karate ble stiftet i 1986 av en herre ved navn Øystein Myrland. Myrland kom tilflyttende fra Andenes og hadde erfaring fra Andøy Karateklubb. Andøy Karateklubb trente stilarten Shorin Ryu, noe som Myrland ønsket å fortsette med i Tromsø. Siden Shorin Ryu ikke fantes i Tromsø, ble TSI-Karate stiftet. Klubben ble den gang nært knyttet til studentmiljøet i form av å bli en undergruppe av Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI).Tilknytningen til TSI gjør at klubben og våre medlemmer kan nyte godt av de aktiviteter og tilbud som TSI tilbyr. 

Hvem kan bli medlem hos oss?

Selv om klubben er nært knyttet studentmiljøet er den allikevel åpen for alle som ønsker å trene hos oss. Du trenger altså ikke være student eller være knyttet til Universitetet på noen måte. Den eneste begrensning vi har er en nedre aldergrense  på 15 år i og med at vi ikke har eget barneparti for tiden. 


Nasjonale Organisasjonstilknytninger.

I tillegg til medlemskapet i TSI er klubben også tilknyttet nasjonale forbund som Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF). NKF er et særforbund under NIF. Som medlem i vår klubb vil du være forsikret gjennom NKF og få muligheten til å delta på kurs og aktiviteter som NKF arrangerer. NKF arrangerer også instruktør-/trenerutdanning som våre instruktører er pålagt å ha. Medlemmer som oppnår en viss beltegrad får også tilbud om å ta disse trenerkursene via klubben. 

Politiattest.

Når det gjelder NIF så krever de at at alle ansatte og frivillige som skal skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremvise politiattest uten anmerkninger. Den politiske begrunnelsen for dette er at idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep.


Stilartsorganisasjon. 

Shorin Ryu Karate Association Norway (SKAN) er stilartsorganisasjonen vi er tilknyttet. SKAN ivaretar stilartens interesser her i Norge. SKAN arrangerer også stilartsmesterskap, holder interne kurs/samlinger, koordinerer karatetekniske spørsmål m.m. Leder i SKAN er for tiden Terje Årdal (6.dan).

SKAN er igjen underlagt Shorin Ryu Karate Association (SKA) hvor Tsutom Watanabe  (7.dan) er overseas director. Watanabe holder til i Montreal i Canada.


Klubbstyret.

Følgende personer sitter for tiden i klubbens styre:


Skjermbilde 2015-04-09 kl. 15.05.35

                  Stig Øvernes.

Stig Øvernes (1.kyu).

Stig er leder i klubben.
Arne

                      Arne Brændeland.

Arne Brændeland (3.dan).

Arne er styremedlem i klubben. 
Skjermbilde 2013-09-10 kl. 12.19.57

                     Glenn Maan.

Glenn Maan (3.dan).

Glenn er klubbens kasserer og webansvarlige


Glenn Maan © 2013-2018