Om Shorin Ryu


Shorin Ryu er en fellesbetegnelse for flere stilarter med utspring i byene Shuri og Tomari på Okinawa. Felles for stilartene som benevnes Shorin Ryu er at de vektlegger hurtighet, smidighet, bevegelighet og evnen til å kombinere teknikker. Utførelsen er opp igjennom tiden blitt utviklet og systematisert for trening av både kropp og sjel. Mer om karatens historie, stilarter og de forskjellige Shorin Ryu grenene finner du under fanen Om karate. Vi skal på denne siden fokusere på den spesifikke stilen av Shorin Ryu som vår klubb er tilknyttet.

Nippon Shorin Ryu Kenshinkai Karatedo - Historikk.

Den versjonen av Shorinryu som vi underviser i er Shobayashi, Japansk Shorinryu Kenshinkai med utspring i havnebyen Fukuoka. Stilen ble brakt til Norge for over 30 år siden da Terje Årdal kontaktet Tsutom Watanabe og ønsket en formell tilknyting til stilarten. 


Terje Årdal (1960-).

Terje Årdal 3

                     Terje Årdal.

Terje Årdal (6.dan) er høyest graderte Shorin Ryu utøver i Norge. Terje begynte sin karatetrening som 12-åring under Gunnar Nordahl i Kristiansand Karateklubb. I 1979 startet han opp Vennesla Karateklubb som han drev frem til 1985. I forbindelse med oppstarten av Vennesla Karate Klubb ønsket Årdal å bli formelt tilknyttet Watanabe og stilarten Shorin Ryu. Han skrev derfor brev til Watanabe og inviterte han til treningssamling i Norge. Dette ble begynnelsen for Watanabes tradisjon med årlige besøk i Norge. I 1982 og startet Årdal Vågsbygd Karateklubb og drev denne parallellt med Vennesla KK. Årdal er i dag fortsatt aktiv i Vågsbygd Karateklubb samt er leder for Shorin Ryu Karate Assosiation Norge (SKAN).


Tsutom Watanabe.

T. Watanabe

                 Tsutom Watanabe.

Tsutom Watanabe (7.dan) er opprinnelig fra Japan, men underviser Shorin Ryu Karate i Montreal, Canada. Watanabe var elev under Shigenobu Nakano (1926-2012) og Akio Nozoe (1926-1987) før han flyttet til Canada. Vi i Norge forholder oss til Tsutom Watanabe som vår øverste Sensei da han er blitt satt til å ivareta stilartens interesser utenfor Japan. Watanabe besøker årlig Norge i forbindelse med treningsleir som arrangeres av Shorin Ryu klubbene på Sørlandet. Som regeI benytter også klubben vår anledningen til å få Watanabe oppover for å holde treningsleir. Dette skjer som regel en gang i perioden mai til begynnelsen av juni.


Shigenobu Nakano (1926-2012).

Shigenobu Nakano

                 Shigenobu Nakano.

Shigenobu Nakano var farmasøyt av yrke og den øverste leder for Japan Shorin Ryu Karate Do som har tilholdssted i Fukuoka, Japan. Han var elev av Akio Nozoe (1926-1987) og sammen satte de spor etter seg både på Hawaii og i Europa, hovedsakelig Spania da de opprettet klubber der med stilartbenevnelse Kushinkai Karate. Dette var navn tatt i fra dojoen til Akio Nozoe. Det sies også at Nakano trente Wado Ryu under en instruktør ved navn Takemoto.

Nakano valgte å kalle stilarten for Shorin Ryu etter den opprinnelige og originale karateformen fra Okinawa, men skiller seg i praksis ganske mye fra denne. Man må i den forbindelse huske at Okinawa var avskåret fra resten av Japan og instruktørene i Japan var avskåret fra impulser i utviklingen av karate på Okinawa. Der foregikk derfor en parallell utvikling av karate i Japan. Ved å se på våre kata vil man kjenne igjen de store trekkene i andre stilarters kata, men identiske er de på ingen måte.


Akio Nozoe (1926-1987).

Akio Nozoe

                      Akio Nozoe.

Akio Nozoe var født i 1926 i byen Kumamoto, Japan. Av yrke var han postmester men ellers er det lite historikk om han. Han skal ha trent under Shoshin Nagamine (1907-1997) og mye tyder på at han også har trent med kjente Shotokan-instruktører som Masatoshi Nakayama (1913-1987) og Hirokazu Kanazawa (1931-). I 1946 begynte Nozoe han å undervise karate i sin hjemby under navnet betegnelsen Karate-do Kenkyukai. Motivasjonen var å trene unge arbeidsledige menn og hjelpe dem til å finne motivasjonen igjen etter andre verdenskrig. I 1952 byttet skolen navn til Kumamoto Karate-do Fukyukai. Navnet ble imidlertid endret på nytt i 1956 til Kushinkai. Kushin kan oversettes til noe slikt som "evighetes sjel". En av Nozoes elever var Shigenobu Nakano (1926-2012).


Stilarten Shorin Ryu Kenshinkai.

På japansk finnes det flere måter å skrive Shorin Ryu på som gir forskjellig mening. Vår måte å skrive stilartens navn på betyr “liten furuskog”. I vesten har mange sett på dette som et symbol på at teknikkene utføres etter prinsippet fra en ung furukvist; ettergivende når den bøyes, men kommer tilbake med snert i kontringen. På trening legger vi vekt på hurtighet, kraft og effektivitet. Leser man tegnene på kinesisk i steden for på japansk, uttales Shorin Ryu “shao-lin”, navnet på det kinesiske tempelet som skulle være utspring for alle kampsystemer som senere skulle få benevnelsen Karate på Okinawa.

Et annet særtrekk som indikerer kinesisk påvirkning er hilsemåten som er beholdt i Shorin Ryu. I de fleste kinesiske kampsystemer hilser man ved å dekke høyre neve med venstre hånd åpen. Dette som et tegn på respekt for motstanderen.

Totalt på verdensbasis er det kun 28 klubber som praktiserer denne stilarten.I Norge har vi 9 klubber, 4 i USA, 7 i Canada, og til slutt 8 i Fukuoka, Japan, hvor også hovedsetet for Shorin Ryu Karate Association (SKA) befinner seg.

Instruktørene rundt om i verden driver i all vesentlighet med karate på deltid, og har vist liten interesse for “misjonerende” virksomhet. I Japan har stilartens utøvere satset mer på deltakelse i det japanske karateforbundets aktiviteter enn å fremme sin spesielle stilart. Dette kan være to av grunnene til at stilarten er liten i verdenssammenheng.

I det store og hele er stilartsbegrepet av mindre og mindre betydning i Japan, en utvikling som snart vil bli den samme internasjonalt, ettersom karate blir en del av den organiserte idretten.

Ikke desto mindre er vi som utøvere av vår stilart fornøyd med å trene et funksjonelt system for karate innen en stilartsorganisasjon fri for de politiske intriger man ofte må leve med innen større stilarter.


Kata.

En ting som ofte skiller de ulike karatestilene er kataene og utførelsen av disse. Samtidig vil man kunne finne de samme kataer i ulike stilarter. For eksempel så har Shotokan, Kyokushinkai og Wado Ryu, for å nevne noen, de fem Pinan kataene. Forskjellig utførelse vil man se men det er ikke tvil om at opprinnelsen er den samme, noe som igjen bekrefter slektskapet mellom stilartene. 

I vår stilart har vi imidlertid følgende 18 kata:

E-Kata:

E Kata Ippon Me

E Kata Nippon Me

E Kata Sanbon Me

Pinan:

Pinan Shodan

Pinan Nidan

Pinan Sandan

Pinan Yondan

Pinan Godan

Bassai:

Bassai Dai

Bassai Sho

Naihanchin:

Naihanchin Shodan

Naihanchin Nidan

Naihanchin Sandan

Kushanku:

Kushanku Sho

Kushanku Dai

Andre kata:

Hangetsu

Nishieishi

Uchieishi


Glenn Maan © 2013-2018